PROJEKTOVANJE

Projektovanje svih sistema zaštite Nakon što naša marketing služba obradi zahtev za ponudu i korisniku pruži stručne i profesionalne savete u cilju odabira optimalnog sistema zaštite, tehnički sektor, na osnovu prethodno izrađene procene ugroženosti objekta, pristupa izradi idejnog rešenja, a potom i projektovanju konkretnog sistema tehničke zaštite. Cilj ovakvog pristupa u zadovoljavanju potreba naših klijenata…