U cilju kreiranja partnerskog odnosa sa našim korisnicima, od samih početaka poslovanja veliku pažnju posvetili smo uslugama servisa i održavanja sistema tehničke zaštite koje smo instalirali i/ili priključili na naš monitoring centar.

Vaš DRiM Tim se uvek trudi da u najkraćem mogućem roku odgovori na probleme svojih klijenata, te otkloni kvar na licu mesta ili obavi drugu servisnu intervenciju po ugovoru ili na zahtev korisnika. Na sve naše ugrađene sisteme i pojedine komponente dajemo garanciju, a servisne usluge i originalne rezervne delove obezbeđujemo i nakon isteka garantnog roka.

Održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite obračunava se po radnom satu.